Як визнати себе банкрутом у Казахстані

ПРОЦЕДУРА БАНКРУТСТВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В РК.

У світовій історії розвиток інституту банкрутства пройшло багато етапів, перш ніж стати відносно безпечним і часом навіть вигідним для боржника способом звільнення від зобов'язань перед кредиторами. Протягом багатьох століть нездатність виплатити борги кредиторам могла привести боржника до кримінальної або іншої особистої відповідальності, аж до страти. Лише до XVIII століття майнова відповідальність остаточно відтісняє кримінальну, а також вводиться поняття прощення боргу [1].

Якщо раніше термін «банкротство9raquo; не мав такого широкого розповсюдження на території країн СНД і в більшості випадків сприймався з відтінком драматизму і фатальності, то в сучасних економічних умовах все більше компаній розглядає і детально вивчає можливості і перспективи, що надаються процедурою банкрутства. У загальному вигляді процедуру банкрутства в Казахстані можна розділити на кілька відокремлених етапів.

Наступ неплатоспроможності та підготовка матеріалів для подачі в суд

Перший етап - підготовчий. На цей рахунок існує безліч помилок, тому важливо розуміти, що процес банкрутства починається задовго до звернення в судові органи. Підставою для подання звернення про банкрутство є настала неплатоспроможність боржника. Слід звернути увагу, що в 2014 році був прийнятий новий Закон «Про реабілітацію та банкрутство», який встановив обов'язок особи, у якого є зобов'язання перед кредиторами в певних випадках звернутися до суду із заявою про своє банкрутство. Невиконання цієї вимоги може спричинити настання майнової відповідальності посадових осіб та учасників боржника.

Якщо заяву про банкрутство подається боржником самостійно, йому необхідно завчасно провести копітку роботу: сформулювати позицію щодо причин настання неплатоспроможності та неспроможності для суду і осіб, які мають право вимоги до боржника, запросити необхідну інформацію в державних і недержавних структурах, сформувати пакет необхідної документації, привести все бухгалтерські, юридичні, управлінські, технічні, а також інші документи в належний стан. Етап завершується зверненням до суду з вимогою про застосування процедури банкрутства до боржника.

Розгляд судом заяви про банкрутство

Не пізніше 5 робочих днів після надходження заяви про банкрутство, суд порушує справу, або повертає заяву без розгляду в разі недотримання форми та порядку подання заяви. Після порушення справи про банкрутство не допускається виконання раніше винесених судових актів щодо майна боржника, також виключається безакцептне зняття грошей з банківських рахунків боржника і звернення стягнення на майно, будь-які майнові вимоги кредитори заявляють тільки в рамках банкротних процедури.

З дня винесення судом ухвали про порушення справи органам та учасникам боржника забороняється використовувати і відчужувати майно, за винятком звичайних для даної компанії комерційних операцій. Здійснювати будь-які дії, що виходять за рамки звичайних комерційних операцій, боржник має право тільки після попереднього узгодження з тимчасовим керуючим. Забороняється також відчуження акцій або часткою в статутному капіталі боржника.

Після порушення справи, не пізніше 2 робочих днів, суд призначає тимчасового керуючого - особа, що пройшла кваліфікаційний іспит і допущене в установленому законом порядку до здійснення діяльності адміністратора. Головним завданням тимчасового керуючого на даному етапі є збір інформації, а також складання висновку аналітичного характеру щодо фінансового стану боржника.

У висновку, вивчивши облікову і бухгалтерську документацію, тимчасовий керуючий призводить висновки щодо платоспроможності або неплатоспроможності боржника, про наявність підстав для визнання неспроможності боржника або інші висновки. Висновок видається тимчасовим керуючим в суд і розглядається в якості одного з доказів, для можливості всебічного і повного дослідження судом питання про неплатоспроможність боржника.

В судовому засіданні крім боржника беруть участь представник уповноваженого органу, представник органу прокуратури, кредитори та інші зацікавлені особи, які також дають пояснення, відгуки і користуються всіма іншими правами, передбаченими цивільним процесуальним законодавством. Якщо боржник не є в судове засідання, суд може винести ухвалу про примусовий привід, за винятком випадків банкрутства відсутнього боржника. Якщо заяву про банкрутство подано кредитором, то його неявка в судове засідання тягне винесення судом ухвали про залишення заяви без розгляду.

Завершення етапу визначається винесенням судового акту про визнання або не визнання неспроможності боржника. При цьому суд обмежений часовими рамками: справа про банкрутство, в разі якщо заявник боржник, має бути розглянуто в місячний термін, в випадках, коли в суд подає кредитор або прокурор - протягом 2-х місяців з моменту порушення справи.

Процедура банкрутства і ліквідація боржника

Після визнання боржника неспроможним починається заключний і найтриваліший етап, що завершується внесенням запису про ліквідацію банкрута до державного реєстру юридичних осіб. З дня винесення судом рішення про визнання боржника банкрутом визнаються закінченими всі терміни його зобов'язань, не нараховується неустойка та винагороду, всі майнові суперечки в судах, в яких бере участь банкрут, припиняються, за заявою адміністратора знімаються всі обмеження та обтяження на майно. Всі майнові вимоги до боржника пред'являються тільки в рамках процедури банкрутства. Всім органам та учасникам банкрута забороняється використовувати і відчужувати майно, крім звичайних для даної компанії комерційних операцій, а також в рамках погашення зобов'язань.

Граничний термін проведення даного етапу 9 місяців, однак, в деяких випадках термін процедури банкрутства може бути продовжений. Функції з управління справами і майном боржника здійснюються тимчасовим керуючим, який формує реєстр вимог кредиторів, проводить інвентаризацію майнової маси, організовує і проводить перші збори кредиторів, на якому кредиторами визначається кандидатура банкротних керуючого.

Головними завданнями банкротних керуючого є охорона і контроль за майном боржника, формування майнової маси, ведення реєстру вимог кредиторів, розробка і реалізація плану продажу майна, витребування боргів, виконання вимог кредиторів відповідно до реєстру вимог, встановлення договорів та інших угод, які були укладені з порушенням законодавства і пред'явлення вимог про їх недійсності. Також банкротних керуючий має право укласти мирову угоду у випадках передбачених законодавством про реабілітацію і банкрутство.

Деякі угоди, вчинені протягом трьох років до порушення справи про банкрутство з ініціативи банкротних керуючого і рішенням суду можуть бути визнані недійсними з усіма наслідками, що випливають з недійсності угод. Крім цього учасники і посадові особи банкрута можуть бути притягнуті до субсидіарної (майнової), адміністративної або кримінальної відповідальності у випадках порушення вимог законодавства при укладенні зазначених угод.

За підсумками розрахунків з кредиторами банкротних керуючий подає до суду узгоджений з зборами кредиторів заключний звіт про свою діяльність з додатком ліквідаційного балансу і звіту про використання що залишилося після розрахунків з кредиторами майна. Суд не пізніше 15 календарних днів стверджує заключний звіт, ліквідаційний баланс та виносить ухвалу про закінчення процедури банкрутства. При цьому банкрут визнається звільненим від боргів, а процедура банкрутства завершеною.

Майно, що залишилося після розрахунків з кредиторами, яке не було прийнято адміністратором в рахунок відшкодування адміністративних витрат і кредиторами в рахунок задоволення вимог, так само як і гроші, що залишилися після розрахунків з кредиторами, передаються власнику майна або учасникам юридичної особи відповідно до законодавства та установчих документів боржника.

автор: Молокостова К.

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПУБЛІКАЦІЙ

Матеріали, що розміщуються в даному розділі сайту: (1) Чи є суб'єктивною думкою їх автора; (2) Чи не є офіційним тлумаченням норм казахстанського і міжнародного права; (3) Актуальні на дату їх складання; (4) Носять виключно інформативно - рекомендаційний характер; (5) Чи можуть бути використані в будь-якій формі тільки з письмової згоди їх автора або з посиланням на джерело.


Банкрутство фізичних осіб

Кінцева мета будь-якої процедури банкрутства - це виконання зобов'язань перед кредиторами та наступне за цим списання заборгованості.

Банкрутство - спосіб вибратися з боргової ями і почати життя «з чистого аркуша». Так, на думку аналітика АТ «Казахстанський центр державно-приватного партнерства» Євгена Аманбаева, бачиться ця процедура для фізичних осіб. Детальніше про це експерт розповів у своєму інтерв'ю BNews.kz.

- Які закони дозволяють застосувати банкрутство до фізичних осіб?

- На сьогодні процедури, пов'язані з банкрутством регулюються законом РК «Про реабілітацію та банкрутство». Процедура банкрутства застосовується виключно до юридичних осіб та ВП. Понятійний апарат даного закону передбачає, що банкрутство - визнана рішенням суду неспроможність боржника, що є підставою для його ліквідації.

З метою задоволення вимог кредиторів передбачений ряд процедуру включають в себе пошук і інвентаризацію активів боржника, реалізацію його майна, визнання недійсними угод скоєних з метою ухилення від виконання зобов'язань. Після завершення розрахунків з кредиторами банкрут звільняється від виконання зобов'язань та інших вимог, пред'явлених до виконання і врахованих при визнання юридичної особи банкрутом.

Слід зазначити, банкрут не отримує звільнення від боргів, якщо приховав або передав з метою приховування іншій особі частину свого майна протягом трьох років до порушення справи про реабілітацію і банкрутство, приховав або сфальсифікував необхідну звітну інформацію, включаючи бухгалтерські книги, рахунки, документи. Мабуть аналогічні процедури передбачається застосувати і до фізичних осіб, які в силу тих чи інших причин не здатні виконувати свої зобов'язання перед кредиторами.

Природно законодавцю доведеться дуже ретельно прорахувати ризики пов'язані, наприклад, зі статусом нерухомого майна, де проживає боржник і його сім'я, спільно нажитим майном, урахуванням інтересів осіб, які перебувають на утриманні боржника.

- Для чого необхідні процедури банкрутства?

- Традиційно процедури банкрутства застосовуються для оздоровлення економіки і дозволяють знизити обсяг безповоротних боргів через процедури задоволення вимог кредиторів, списання заборгованості та ліквідації неплатоспроможних компаній.

Для фізичних осіб банкрутство бачиться, як спосіб вибратися з боргової ями і почати життя «з чистого аркуша». Тому поява такого механізму в Казахстані слід розглядати як позитивний тренд, узгоджується зі світовою практикою.

- Які заходи слідують за визнанням фізичної особи банкрутом?

- Якщо буде застосований механізм аналогічний тому, що застосовується щодо юридичних осіб і індивідуальних підприємців то визнання боржника банкрутом автоматично позбавляє його права розпоряджатися своїм майном. Всі повноваження з управління майном боржника переходять до керуючого, призначеного судом. Дана особа, складає реєстр вимог кредиторів, вживає заходів з пошуку і звернення стягнення на активи боржника, З виручених коштів здійснюється виконання зобов'язань перед кредиторами.

Особисто проти боржника можуть бути заходи обмежувального характеру. Наприклад, обмежений виїзд за кордон. Також можуть бути вжиті заходи по визнанню недійсними раніше укладених угод боржника, якщо будуть підстави припускати, що вони були спрямовані на виведення активів і ухилення від виконання зобов'язань.

Після вчинення зазначених дій боржник звільняється від виконання зобов'язань, затверджується звіт, і процедура банкрутства вважається завершеною. Слід зазначити, що всі вищевказані процедури відбуваються під контролем кредиторів боржника і затверджуються судом.

- Чим банкрутство обернеться для людей, які не зуміли розрахуватися з боргами перед банками?

- На сьогодні і без введення інституту банкрутства банки мають у своєму розпорядженні широким інструментарієм по стягненню заборгованості. Обмеження в розпорядженні майном, реалізація заставленого майна, обмеження свободи пересування - обмеження виїзду за кордон - можуть застосовуватися і без визнання боржника банкрутом. Тому для боржників імплементація в казахстанське законодавства поняття банкрутства фізичних осіб скоріше благо, яке дозволить після проходження всіх процедур позбутися боргового тягаря.

Не виключено, що на законодавчому рівні будуть введені обмеження для громадян, визнаних банкрутами, наприклад, на здійснення окремих видів діяльності або заняття певних посад. Наприклад, в Австралії громадянам яких визнано банкрутами обмежений виїзд за кордон.

- Як банкрутство фізичних осіб допоможе банкам знизити частку проблемних кредитів?

- Кінцева мета будь-якої процедури банкрутства - це виконання зобов'язань перед кредиторами та наступне за цим списання заборгованості. Тому і в Казахстані, і в міжнародній практиці банкрутство крайній захід, який дозволяє очистити кредитний портфель від безнадійних боргів. При цьому, слід зазначити, що списання заборгованості передує цілий комплекс заходів по зверненню стягнення на майно боржника.

Нагадаємо, на розширеному засіданні уряду 6 серпня Глава держави Нурсултан Назарбаєв запропонував ввести банкрутство фізичних осіб. Президент РК зазначив, що позичальник, не здатний виплатити борг повинен бути оголошений банкрутом.